અમદાવાદમાં કોલોનોસ્કોપી

અમદાવાદમાં કોલોનોસ્કોપી ટેસ્ટ

કોલોનોસ્કોપી એ એક પરીક્ષણ છે જે મોટા આંતરડા (કોલોન) અને ગુદામાર્ગમાં થતા ફેરફારો, જેમ કે સોજો, બળતરા પેશીઓ, પોલિપ્સ અથવા કેન્સર માટે જુએ છે.

કોલોનોસ્કોપી દરમિયાન ગુદામાર્ગમાં લાંબી, લવચીક ટ્યુબ (કોલોનોસ્કોપ) દાખલ કરવામાં આવે છે. ટ્યુબની ટોચ પર એક નાના વિડિયો કેમેરાને કારણે ડૉક્ટર કોલોનની અંદરનો ભાગ જોઈ શકે છે.

જો જરૂરી હોય તો કોલોનોસ્કોપી દરમિયાન સ્કોપ દ્વારા પોલિપ્સ અને અન્ય પ્રકારની અસામાન્ય પેશીઓ દૂર કરી શકાય છે. કોલોનોસ્કોપી દરમિયાન ટીશ્યુ સેમ્પલ (બાયોપ્સી) પણ મેળવી શકાય છે.

એન્ડોસ્કોપિક નિદાન અને વ્યવસ્થાપન

 • કોલોરેક્ટલ પોલીપ્સ
 • એડેનોમાસ
 • પ્રારંભિક તબક્કામાં કોલોરેક્ટલ કેન્સર
 • અદ્યતન કોલોરેક્ટલ કેન્સર
 • મળમાં રક્તસ્ત્રાવ
 • આંતરડા ના સોજા ની બીમારી
 • આંતરડાના ચાંદા
 • ક્રોહીસ રોગ
 • કબજિયાત
 • ક્રોનિક / રિકરન્ટ ઝાડા
 • અસ્પષ્ટ વજન ઘટાડવું
 • અસ્પષ્ટ એનિમિયા
 • બાવલ સિન્ડ્રોમ

કોલોનોસ્કોપીના કારણો શું છે?

એવું લાગે છે કે તમે કોલોનોસ્કોપી કરાવવાના કારણો અથવા સંકેતો વિશે પૂછી રહ્યાં છો. કોલોનોસ્કોપીની ભલામણ શા માટે કરી શકાય છે તે અહીં કેટલાક સામાન્ય કારણો છે :

 1. કોલોરેક્ટલ કેન્સર માટે સ્ક્રીનીંગ : કોલોનોસ્કોપી એ કોલોરેક્ટલ કેન્સર થવાનું સરેરાશ જોખમ ધરાવતી વ્યક્તિઓ માટે ભલામણ કરેલ સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ છે. આની ભલામણ સામાન્ય રીતે 50 વર્ષની ઉંમરથી કરવામાં આવે છે, પરંતુ અમુક જોખમી પરિબળો ધરાવતી વ્યક્તિઓ માટે અગાઉ ભલામણ કરવામાં આવી શકે છે.
 2. ગેસ્ટ્રોઈન્ટેનલ લક્ષણોની તપાસ : પેટમાં દુખાવો, ગુદામાર્ગમાંથી રક્તસ્ત્રાવ, આંતરડાની આદતોમાં ફેરફાર અથવા અસ્પષ્ટ વજન ઘટાડવા જેવા લક્ષણોની તપાસ કરવા માટે કોલોનોસ્કોપીની ભલામણ કરવામાં આવી શકે છે.
 3. બળતરા આંતરડા રોગ માટે દેખરેખ (IBD) : IBD ધરાવતા વ્યક્તિઓ, જેમ કે ક્રોહન રોગ અથવા અલ્સેરેટિવ કોલાઇટિસ, કોલોનમાં ફેરફારોનું નિરીક્ષણ કરવા અને રોગની પ્રવૃત્તિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે નિયમિત કોલોનોસ્કોપીની જરૂર પડી શકે છે.
 4. કોલોન પોલિપ્સની દેખરેખ : કોલોનોસ્કોપીની ભલામણ એવા વ્યક્તિઓ માટે કરવામાં આવી શકે છે જેમણે ભૂતકાળમાં કોલોન પોલિપ્સને દૂર કર્યા હોય અને નવા પોલિપ્સના વિકાસ પર દેખરેખ રાખી શકાય.
 5. અસાધારણ ઇમેજિંગ તારણોનું મૂલ્યાંકન : જો અન્ય ઇમેજિંગ પરીક્ષણો, જેમ કે સીટી સ્કેન અથવા એમઆરઆઈ, કોલોનમાં અસાધારણતા દર્શાવે છે, તો આ તારણોનું વધુ મૂલ્યાંકન કરવા માટે કોલોનોસ્કોપીની ભલામણ કરવામાં આવી શકે છે.

કોલોનોસ્કોપીની ભલામણ કરવા માટે આ કેટલાક સામાન્ય કારણો છે, પરંતુ વ્યક્તિગત સંજોગોના આધારે અન્ય સંકેતો હોઈ શકે છે. આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા સાથે કોલોનોસ્કોપી કરાવવાના ચોક્કસ કારણોની ચર્ચા કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.

કોલોનોસ્કોપી શા માટે વપરાય છે?

કોલોનોસ્કોપી એ એક તબીબી પ્રક્રિયા છે જેનો ઉપયોગ કોલોન અને ગુદામાર્ગની અસામાન્યતાઓ જેમ કે પોલિપ્સ, અલ્સર, ગાંઠ અથવા બળતરા માટે તપાસ કરવા માટે થાય છે. તેમાં અંતમાં નાના કેમેરા સાથે લવચીક ટ્યુબ દાખલ કરવામાં આવે છે, જેને કોલોનોસ્કોપ કહેવાય છે, ગુદા દ્વારા અને આંતરડામાં.

 1. કોલોરેક્ટલ કેન્સર માટે સ્ક્રીનીંગ : કોલોનોસ્કોપી એ કોલોરેક્ટલ કેન્સર થવાનું સરેરાશ જોખમ ધરાવતી વ્યક્તિઓ માટે ભલામણ કરેલ સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ છે. આની ભલામણ સામાન્ય રીતે 50 વર્ષની ઉંમરથી કરવામાં આવે છે, પરંતુ અમુક જોખમી પરિબળો ધરાવતી વ્યક્તિઓ માટે અગાઉ ભલામણ કરવામાં આવી શકે છે.
 2. ગેસ્ટ્રોઈન્ટેનલ લક્ષણોની તપાસ : કોલોનોસ્કોપીનો ઉપયોગ પેટમાં દુખાવો, ગુદામાર્ગમાંથી રક્તસ્ત્રાવ, આંતરડાની આદતોમાં ફેરફાર અથવા અસ્પષ્ટ વજન ઘટાડવા જેવા લક્ષણોની તપાસ કરવા માટે થઈ શકે છે.
 3. બળતરા આંતરડા રોગ માટે દેખરેખ (IBD) : IBD ધરાવતા વ્યક્તિઓ, જેમ કે ક્રોહન રોગ અથવા અલ્સેરેટિવ કોલાઇટિસ, કોલોનમાં ફેરફારોનું નિરીક્ષણ કરવા અને રોગની પ્રવૃત્તિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે નિયમિત કોલોનોસ્કોપીની જરૂર પડી શકે છે.
 4. કોલોન પોલિપ્સની દેખરેખ : કોલોનોસ્કોપીનો ઉપયોગ એવા વ્યક્તિઓ માટે થઈ શકે છે જેમણે ભૂતકાળમાં કોલોન પોલિપ્સને દૂર કર્યા હોય અને નવા પોલિપ્સના વિકાસ માટે દેખરેખ રાખી શકાય.
 5. અસામાન્ય ઇમેજિંગ તારણોનું મૂલ્યાંકન : જો અન્ય ઇમેજિંગ પરીક્ષણો, જેમ કે સીટી સ્કેન અથવા એમઆરઆઈ, કોલોનમાં અસાધારણતા દર્શાવે છે, તો આ તારણોનું વધુ મૂલ્યાંકન કરવા માટે કોલોનોસ્કોપીની ભલામણ કરવામાં આવી શકે છે.

કોલોનોસ્કોપીનો ઉપયોગ શા માટે થઈ શકે છે તે આ કેટલાક સામાન્ય કારણો છે, પરંતુ વ્યક્તિગત સંજોગોના આધારે અન્ય સંકેતો હોઈ શકે છે. આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા સાથે કોલોનોસ્કોપી કરાવવાના ચોક્કસ કારણોની ચર્ચા કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.

કોલોનોસ્કોપી પ્રક્રિયાના પ્રકાર

ત્યાં ઘણી પ્રકારની કોલોનોસ્કોપી પ્રક્રિયાઓ છે જેનો ઉપયોગ દર્દીની સ્થિતિ અને પ્રક્રિયાના કારણને આધારે થઈ શકે છે. કેટલાક સામાન્ય પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે :

કોલોનોસ્કોપી પ્રક્રિયા
 • કોલોનોસ્કોપી સ્ક્રીનીંગ : આ એક નિયમિત કોલોનોસ્કોપી છે જે એસિમ્પટમેટિક દર્દીઓમાં કોલોન કેન્સર અને પોલિપ્સની તપાસ માટે કરવામાં આવે છે. 50 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટે અથવા ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતી વ્યક્તિઓ માટે તેની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
 • ડાયગ્નોસ્ટિક કોલોનોસ્કોપી : જ્યારે દર્દીને ગુદામાર્ગમાં રક્તસ્રાવ, પેટમાં દુખાવો અથવા આંતરડાની આદતોમાં ફેરફાર જેવા લક્ષણો હોય ત્યારે આ કરવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ આ લક્ષણોના કારણનું નિદાન કરવા માટે થાય છે.
 • રોગનિવારક કોલોનોસ્કોપી : આ ત્યારે કરવામાં આવે છે જ્યારે કોલોનોસ્કોપી દરમિયાન કોઈ અસાધારણતા જોવા મળે છે અને તેને સુધારવા અથવા દૂર કરવા માટે પ્રક્રિયાની જરૂર પડે છે. ઉદાહરણોમાં પોલીપેક્ટોમી, વિદેશી સંસ્થાઓને દૂર કરવી અથવા સ્ટ્રક્ચર્સનું વિસ્તરણ શામેલ છે.
 • વર્ચ્યુઅલ કોલોનોસ્કોપી : આ એક બિન-આક્રમક ઇમેજિંગ ટેસ્ટ છે જે કોલોનની વિગતવાર છબીઓ બનાવવા માટે સીટી સ્કેનનો ઉપયોગ કરે છે. તેનો ઉપયોગ કેટલાક કિસ્સાઓમાં પરંપરાગત કોલોનોસ્કોપીના વિકલ્પ તરીકે થાય છે.
 • ક્રોમોએન્ડોસ્કોપી : આ એક ખાસ પ્રકારની કોલોનોસ્કોપી છે જે કોલોનના અસામાન્ય વિસ્તારોને પ્રકાશિત કરવા માટે રંગો અથવા ડાઘનો ઉપયોગ કરે છે જે પરંપરાગત કોલોનોસ્કોપી સાથે જોવામાં મુશ્કેલી હોઈ શકે છે.
 • ડબલ-કોન્ટ્રાસ્ટ બેરિયમ એનિમા : આ એક રેડિયોલોજિકલ પ્રક્રિયા છે જે કોલોનની છબીઓ બનાવવા માટે બેરિયમ એનિમા અને એર ઇન્સફલેશનનો ઉપયોગ કરે છે. તે કેટલાક કિસ્સાઓમાં પરંપરાગત કોલોનોસ્કોપીનો વિકલ્પ છે.

ઉપયોગમાં લેવાતી કોલોનોસ્કોપી પ્રક્રિયાનો પ્રકાર દર્દીની સ્થિતિ, લક્ષણો અને અન્ય પરિબળો પર આધારિત છે. આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા દર્દી સાથે વિકલ્પોની ચર્ચા કરશે અને શ્રેષ્ઠ અભિગમ નક્કી કરશે.

કોલોનોસ્કોપી પ્રક્રિયાના ફાયદા.

કોલોનોસ્કોપી એ મૂલ્યવાન ડાયગ્નોસ્ટિક અને રોગનિવારક સાધન છે જેમાં ઘણા ફાયદા છે, જેમાં સમાવેશ થાય છે :

 1. કોલોન કેન્સરની શોધ અને નિવારણ : કોલોનોસ્કોપી એ આંતરડાના કેન્સરની તપાસ અને તપાસ માટેનું સુવર્ણ ધોરણ છે. તે પૂર્વ-કેન્સર પોલિપ્સને પણ શોધી શકે છે, જે પ્રક્રિયા દરમિયાન દૂર કરી શકાય છે, આમ કેન્સરના વિકાસને અટકાવે છે.
 2. ગેસ્ટ્રોઈન્ટેનલ સ્થિતિઓનું નિદાન : કોલોનોસ્કોપી વિવિધ ગેસ્ટ્રોઈન્ટેનલ સ્થિતિઓનું નિદાન કરવામાં મદદ કરી શકે છે જેમ કે બળતરા આંતરડા રોગ (IBD), ડાયવર્ટિક્યુલાટીસ અને કોલોરેક્ટલ પોલિપ્સ.
 3. અન્ય રોગોની વહેલી શોધ અને સારવાર : કોલોનોસ્કોપી અન્ય રોગો પણ શોધી શકે છે જેમ કે હેમોરહોઇડ્સ, ફિશર અને રેક્ટલ પ્રોલેપ્સ, જેની સારવાર વહેલી તકે કરી શકાય છે.
 4. ન્યૂનતમ આક્રમક : કોલોનોસ્કોપી એ ન્યૂનતમ આક્રમક પ્રક્રિયા છે જે આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાને મોટા ચીરા કર્યા વિના કોલોન અને ગુદામાર્ગને જોવાની મંજૂરી આપે છે. આનો અર્થ થાય છે ઓછો દુખાવો, ઓછો પુનઃપ્રાપ્તિ સમય, અને જટિલતાઓનું ઓછું જોખમ.
 5. વ્યક્તિગત સારવાર : કોલોનોસ્કોપી આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાને તેમની અનન્ય આરોગ્ય સ્થિતિના આધારે દર્દીની વ્યક્તિગત જરૂરિયાતોને અનુરૂપ સારવાર યોજનાઓ તૈયાર કરવાની મંજૂરી આપે છે.
 6. જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો : કોલોનોસ્કોપી અગવડતા, પીડા અથવા અન્ય લક્ષણોનું કારણ બની શકે તેવી પરિસ્થિતિઓને શોધી અને સારવાર કરીને દર્દીના જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી શકે છે.

કોલોનોસ્કોપી એ ગેસ્ટ્રોઈન્ટેનલ સ્વાસ્થ્ય જાળવવા અને કોલોન કેન્સર સહિતની વિવિધ પરિસ્થિતિઓને શોધી કાઢવા અને સારવાર માટે પ્રારંભિક તબક્કે એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે જ્યારે સારવાર સૌથી અસરકારક હોય છે.

કેસ સ્ટડી

38 વર્ષના પુરુષ દર્દીમાં સફળ કોલોનોસ્કોપી પ્રક્રિયા

દર્દીની માહિતી :38-વર્ષનો પુરૂષ જેણે પેટમાં તૂટક તૂટક દુખાવો અને ગુદામાર્ગમાંથી રક્તસ્ત્રાવની ફરિયાદો સાથે અમારા ક્લિનિકમાં રજૂઆત કરી હતી. તેની પાસે ભૂતકાળનો કોઈ નોંધપાત્ર તબીબી ઇતિહાસ નહોતો, અને તેના મહત્વપૂર્ણ સંકેતો સામાન્ય મર્યાદામાં હતા. રક્ત પરીક્ષણો અને ઇમેજિંગ અભ્યાસો સહિત પ્રારંભિક વર્કઅપ સામાન્ય હતું. તેથી, દર્દીના લક્ષણોનું વધુ મૂલ્યાંકન કરવા માટે કોલોનોસ્કોપી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી હતી

નિષ્કર્ષ : આ કેસ કોલોનોસ્કોપી સાથે 38 વર્ષીય પુરુષ દર્દીમાં ગેસ્ટ્રોઈન્ટેનલ લક્ષણોનું સફળ સંચાલન દર્શાવે છે. કોલોનોસ્કોપી એ વિવિધ ગેસ્ટ્રોઈન્ટેનલ વિકૃતિઓ માટે સલામત અને અસરકારક નિદાન અને ઉપચારાત્મક સાધન છે. દર્દીની યોગ્ય પસંદગી, ઉચિત શામક દવાઓ અને અનુભવી એન્ડોસ્કોપિક ટેકનિક સાથે, કોલોનોસ્કોપી એ લક્ષણોમાં રાહત અને દર્દીના સંતોષની દ્રષ્ટિએ સારા પરિણામો સાથે સલામત અને અસરકારક પ્રક્રિયા બની શકે છે.

5000+

GI સર્જરીઓ

7500+

GI એન્ડોસ્કોપી

10+

વર્ષો નો અનુભવ

15000+

ખુશ દર્દીઓ

કોલોનોસ્કોપી પ્રક્રિયા માટે શ્રેષ્ઠ ડૉક્ટર

કોલોનોસ્કોપી પ્રક્રિયા માટે શ્રેષ્ઠ ડૉક્ટર

ડૉ.વિવેક ટાંક

એન્ડોસ્કોપિક સર્જન

MBBS , MS, DMAS

ડૉ. વિવેક ટાંક પ્રતિષ્ઠિત એમ.પી.શાહ મેડિકલ કોલેજમાંથી લાયકાત ધરાવે છે; જામનગર; વર્ષ 2004 માં ગુજરાત. ત્યારબાદ તેણે રાજકોટ કેન્સર હોસ્પિટલ અને એપોલો હોસ્પિટલ હૈદરાબાદમાંથી એડવાન્સ સર્જરી અને એન્ડોસ્કોપીની તાલીમ પૂર્ણ કરી. તેણે વર્લ્ડ લેપ્રોસ્કોપી હોસ્પિટલમાંથી મિનિમલ એક્સેસ સર્જરીમાં ડિપ્લોમા મેળવ્યો; 2008માં નવી દિલ્હી. તેઓ એવા કેટલાક સર્જનોમાંના એક છે જેઓ ઓપનમાં સારી રીતે વાકેફ છે; સર્જરીના લેપ્રોસ્કોપી અને એન્ડોસ્કોપિક ડોમેન્સ. ની દેખરેખ હેઠળ ડૉ. વિવેક, દર્દીઓની સર્જરી અને એન્ડોસ્કોપી એ જ સર્જન દ્વારા એક જ જગ્યાએ થાય છે.

એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો

અમારા દર્દીઓ અમારી તબીબી સારવાર વિશે શું કહે છે

Devider

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQ)

1. કોલોનોસ્કોપી સાથે સંકળાયેલા જોખમો શું છે?
કોઈપણ તબીબી પ્રક્રિયાની જેમ, કોલોનોસ્કોપી સાથે સંકળાયેલા જોખમો છે, જેમાં રક્તસ્રાવ, ચેપ અને શામક દવાઓ સંબંધિત ગૂંચવણોનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, આ ગૂંચવણોનું જોખમ સામાન્ય રીતે ઓછું હોય છે, અને મોટાભાગના દર્દીઓ સંપૂર્ણપણે અને કોઈ ઘટના વિના સ્વસ્થ થઈ જાય છે.
2. કોલોનોસ્કોપી કેટલો સમય લે છે?
વાસ્તવિક પ્રક્રિયામાં સામાન્ય રીતે 30 થી 60 મિનિટનો સમય લાગે છે, પરંતુ દર્દીએ તૈયારી અને પુનઃપ્રાપ્તિ માટે થોડા કલાકો હોસ્પિટલ અથવા ક્લિનિકમાં પસાર કરવાની યોજના બનાવવી જોઈએ.
3. કોલોનોસ્કોપી પછી મારે શું અપેક્ષા રાખવી જોઈએ?
પ્રક્રિયા પછી, દર્દીને થોડા સમય માટે મોનિટર કરવામાં આવશે અને પછી ઘરે પોતાની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી તેની સૂચનાઓ સાથે રજા આપવામાં આવશે. પ્રક્રિયા પછી દર્દીને થોડી અગવડતા, પેટનું ફૂલવું અથવા ગેસનો અનુભવ થઈ શકે છે, પરંતુ આ લક્ષણો સામાન્ય રીતે થોડા કલાકોથી એક દિવસમાં ઠીક થઈ જાય છે. બાયોપ્સીના પરિણામો પાછા આવવામાં ઘણા દિવસો લાગી શકે છે, અને ડૉક્ટર તારણો અને કોઈપણ જરૂરી સારવાર અંગે ચર્ચા કરવા દર્દી સાથે ફોલોઅપ કરશે.

અમે સેવા આપીએ છીએ